Näytä BusPay asiakaskasrekisterin tietosuojaseloste >>

Laadittu 21.5.2018

1. BusPay Oy

BusPay Oy 2768739-1 (”BusPay”), Polttimonkatu 4, 33210 Tampere

BusPay Oy on matkalippujen välityspalvelu, joka tarjoaa yhteistyökumppaneilleen lippu- ja maksujärjestelmiä, sekä liikenteen suunnitteluun ja operointiin liittyviä palveluita koko Suomessa.

BusPay ei itse harjoita henkilöliikennettä, vaan välittää myyntiin eri liikennepalveluiden matkalippuja.

2. Mobiililippu

BusPay Mobiililippu on matkapuhelin-/mobiilisovellus, jonka käyttäjä voi ladata matkapuhelimeensa sovelluskaupasta.

Mobiililipulla tarkoitetaan BusPay Mobiililippu-sovelluksen kautta saatavilla olevia lipputuotteita, jotka oikeuttavat käyttäjää matkustamaan kyseisen liikenteen harjoittajan liikennevälineissä lipputuotteen oikeuttaman matkan.

Käyttäjä voi sovelluksella ostaa ja käyttää BusPay Mobiililipun käyttöön ottaneiden liikennöitsijöiden, yritysten ja muiden palveluntarjoajien lipputuotteita, sekä osittain myös muita BusPay Oy:n verkko- ja mobiilipalveluita. Sähköinen lippu toimii suoraan sovelluksessa ja vaatii toimiakseen verkkoyhteyden. Sovelluksessa tehty ostos on sitova käyttäjän maksettua ostoksensa. Lippua ei voi muuttaa, vaihtaa tai peruuttaa.

Sovelluksen kautta voi olla tarjolla useiden eri liikenteen harjoittajien (esimerkiksi eri liikennöitsijöiden) mobiililippuja. Yhden liikenteen harjoittajan liput eivät välttämättä tuota matkustusoikeutta toisen liikenteen harjoittajan liikennevälineisiin.

3. Välityspalvelu

BusPay Oy on liikennepalvelulain mukainen matkalippujen välityspalvelu ja välittää ainoastaan yksittäisiä lipputuotteita.

BusPay Oy ei ole liikennepalvelulain mukainen yhdistämispalvelu, eikä se tarjoa asiakkailleen tai rajapinnan kautta ns. matkaketjuja.

4. Hinnoittelu ja maksaminen

Lipputuotteiden sisällöstä, hinnoittelusta ja voimassa olosta vastaa kunkin matkalipun tarjoava liikennöitsijä tai taho.

Maksutapana on käytössä pankki- ja luottokortti. Vaihtoehtoisia maksutapoja voidaan lisätä tai olemassa olevia poistaa ilman ennakkovaroitusta BusPay Oy:stä riippumattomista syistä, mutta lähtökohtaisesti muutoksista pyritään tiedottamaan hyvissä ajoin.

Käyttäjä vastaa siitä, ettei luovuta maksukorttinsa tai muun maksuvälineen tietoja kolmannelle osapuolelle ja huolehtii riittävästä tietoturvasta sähköpostipalvelunsa ja päätelaitteensa osalta. BusPay Oy:llä ei ole tiedossaan asiakkaan maksuvälineen tietoja, eikä täten voi auttaa selvittämään mahdollisia väärinkäytöksiä muuta kuin ostettujen lippujen osalta enintään 30 päivää ostohetkestä.

Ostoista toimitetaan sähköpostikuitti asiakkaan tilin luonnin yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen.

5. BusPay Oy:n velvollisuudet

BusPay Oy vastaa palvelun teknisestä toiminnasta ja korjaa sivuston mahdolliset vikatilanteet mahdollisimman pian vian havaittuaan.

BusPay Oy ei vastaa Asiakkaan tai Liikennöitsijän virheellisestä toiminnasta johtuvista vioista eikä kolmansien osapuolien palvelujen toimimattomuudesta.

BusPay Oy:lla on oikeus keskeyttää palvelun toiminta päivitystöiden tai muun teknisen syyn perusteella. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

6. Matkustusoikeus ja liikenteen toteutuminen

Matkustusoikeus todennetaan palvelussa matkustajalle toimitettavalla mobiililipulla. Lipussa voi olla visuaalinen, merkkisarjaan pohjautuva, QR-koodi tai muu tunniste riippuen siitä, miten liikenteen harjoittajan matkustusoikeuden toteaminen tapahtuu.

Liikenteen harjoittaja vastaa matkustajan kuljettamisesta kyseisen liikenteen harjoittajan matkaehtojen mukaisesti. BusPay Oy tai liikenteen harjoittaja eivät voi taata yhteyksien tai aikataulujen häiriötöntä toteutumista.

BusPay Oy ei vastaa matkustajan kuljettamisesta.

Liikenteen harjoittaja tai tilaaja toimittaa aikataulu- ja hintatiedot BusPay:n taustajärjestelmään. BusPay Oy ei vastaa tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta.

BusPay lippurajapinnalle ei anneta palvelutasoa kuvaavaa palvelulupausta, koska kyseessä on edelleen kehitettävä ja laajeneva palvelu.

7. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sääntelyä. Lue lisää: BusPay Mobiililippu asiakasrekisterin tietosuojaseloste >>

8. Vahingonkorvaukset, vastuunrajoitukset

BusPay Oy, liikenteen harjoittaja tai tilaaja eivät vastaa mobiililipun käytöstä välittömästi tai välillisesti aiheutuvista vahingoista. Asiakkaan tulee olla matkan lähtöpaikassa (esimerkiksi pysäkillä) hyvissä ajoin ehtiäkseen matkaan.

BusPay Oy ei vastaa liikenteen häiriöstä matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, ellei pakottava lainsäädäntö tähän velvoita. Liikenteen häiriötilanteessa asiakkaan tulee olla yhteydessä suoraan kyseisen matkustuspalvelun tarjoajaan (esimerkiksi liikennöitsijä).

Vahingonkorvauksia koskevat vastuunrajoitukset eivät koske tilannetta, jossa aiheutunut vahinko johtuu BusPay Oy:n, liikenteen harjoittajan tai tilaajan, tai rajapinnan hyödyntäjän tahallisuudesta tai vakavasta huolimattomuudesta tai piittaamattomuudesta.

9. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 21.5.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi. BusPay Oy:llä on oikeus estää Mobiililipun käyttö ja peruuttaa näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus välittömästi, mikäli käyttäjä toimii vastoin käyttöehtoja tai ilmenee, että käyttäjä on toimittanut BusPay Oy;lle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

BusPay Oy voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa julkaisemalla uudet käyttöehdot. Uudet käyttöehdot astuvat voimaan 30 päivän kuluttua julkaisusta.

10. Ylivoimainen este

Näiden käyttöehtojen täyttämisen estävää epätavallista tapahtumaa, jota osapuolet eivät ole voineet kohtuudella huomioida ja joka on osapuolista riippumaton ja jonka aiheuttamia seurauksia ei voida ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai ajanhukkaa huomioida, voidaan pitää ylivoimaisena esteenä.

BusPay Oy, liikenteen harjoittajat, tilaajat tai rajapinnan hyödyntäjä eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä johtuvista viivästyksistä tai vahingoista. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi lakko, sulku, boikotti tai muut työtaistelutoimenpiteet.

11. Sovellettava laki, hallitseva kieli ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen kansainvälistä lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näiden käyttöehtojen käännösversioiden osalta noudatetaan suomenkielistä versiota, mikäli käännösten välillä on eroavaisuuksia.

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, jätetään asia Tampereen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.